Friday, February 10, 2006

เซนเซของพวกเรา

อ. ซาดาฮิโร กับ อ. อาเคมิ
สี่สิบกว่าปีแล้วที่อาจารย์ทั้งสองท่านมาสอนที่ประเทศไทย โดยที่อาจารย์ซาดาได้เคยมาสอนหอการค้าตั้งแต่เมื่อสามสิบหกปีก่อน เป็นอาจารย์คนแรกของที่นี่ และท่านได้ผลิตลูกศิษย์มากมาย ซึ่งปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ตามโดโจต่าง ๆ
พวกเราโชคดีมาก ๆ ที่ปัจจุบัน (2549) ท่านทั้งสองได้กลับมาสอนที่นี่ เป็นอาจารย์ประจำชมรมคาราเต้โด ม.หอการค้าไทย เหมือนเมื่อสามสิบหกปีก่อน
ชมรมเรามีสมาชิกถึง 33 รุ่นแล้ว รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่น 34 และจะมีรุ่นต่อไปเรื่อย ๆ คู่กับมหาวิทยาลัยหอการค้าต่อไป

OSU!

Monday, February 06, 2006

เล่าเรื่อง Budo Night

วันนี้ (5/2/2549) ชมรมคาราเต้โดหอการค้าได้จัดงาน Budo Night ขึ้นที่กรมทหารสื่อสาร สะพานแดง พี่ ๆ น้อง ๆ และอาจารย์ต่างทยอยกันมางาน ทีแรกก็เสียว ๆ ว่าจะมากันไม่เยอะ แล้วก็เนไปตามคาด ไม่เยอะจริง ๆ มาแค่ 40 กว่าคน จากที่รับปากไว้ 50 กว่าคน แต่ก็เกินคาดที่พี่ ๆ ที่มา บางคนหายหน้าไปจากวงการนานแสนนาน บางคนแทบไม่เคยมา ก็มาได้ ส่วนน้อง ๆ รุ่นที่จบไปแล้วไม่เคยมางาน ก็พยายามมางาน (น่าทึ่งจริง ๆ)
งานนี้มีหลายอย่างที่ดีมาก ๆ เช่น การที่รุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเจอกัน การรวมพลังกันของชมรม และอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถบรรยายได้ และส่วนข้อผิดพลาดก็มีหลายอย่าง ซึ่งผมขอน้อมรับไว้คนเดียว เช่น ไม่ได้จัดให้มีอาหารเจ การเตรียมคิวงานค่อนข้างล่าช้า และอีกหลายเรื่อง หากรุ่นพี่หรือรุ่น้องท่านใดมีความเห็น อยากให้ปรับปรุงส่วนไหนก็ขอความกรุณาช่วยตักเตือนด้วย
ตอนนี้รุ่น 33 ก็ได้ซึมซับบรรยากาศ ,ความสามัคคี, โด ของชมรมคาราเต้โดหอการค้า และประธานคนใหม่ก็ได้รับปากไว้ว่า จะดูแล และพัฒนาชมรมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ยังไงพี่ ๆ ก็ขออวยพรไว้ด้วย

OSU!

ปล. คาราเต้หอการค้าเปิดมา 36 ปีแล้ว แต่มีรุ่นที่เรียนจริง ๆ 33 รุ่น (ไว้จะมาเล่าต่อ) Posted by Picasa