Tuesday, January 23, 2007

เยี่ยมนักกีฬาหอการค้า


ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ติดต่อกันที่คาราเต้ได้รับการบรรจุ ให้เป็นกีฬาในกีัฬามหาวิทยาลัย โดยปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม 4 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน โดยพักที่โรงเรียนเตรียมทหาร และแข่งที่สถาบันพลศึกษา โดยสามาถดูผลการแข่งขันได้ ที่นี่

ปีนี้ชมรมไม่ประสบความสำเร็จ แต่ปีหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ ต้องมีเหรียญกลับมาแน่นอน