Sunday, November 22, 2009

Monday, September 07, 2009

รับสมัครนักกีฬาคาราเต้

ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย ต้องการรับสมัครนักกีฬา
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

โดยมีรุ่นที่ต้องการดังนี้

ต่อสู้บุคคลชาย
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักเกิน 75 ก.ก.
 • รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก
ต่อสู้บุคคลหญิง
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก
ติดต่อได้ที่ พี่กิ๊บ 086-225-4242

Tuesday, June 16, 2009

รับสมัครสมาชิกใหม่ ปีการศึกษา 2552


รับสมัครสมาขิก ชมรมคาราเต้โด รุ่น 37 จ้า

Friday, April 24, 2009

ทำเนียบคนเก่ง UTCC : ยอดนักคาราเต้โด


รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร สมองใส...หัวใจ มกค. ให้แก่นักศึกษาชมรมคาราเต้-โด ที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการเข้าร่วมการแข่งขันคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 ที่จัดโดยสมาคมคาราเต้-โด แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเวศน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม คณบดีคณะบัญชี ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ โดยมีรางวัลที่ได้รับดังต่อไปนี้

ประเภทท่ารำบุคคลชายระดับพื้นฐาน ได้แก่

นายอมรเมษ การุณยธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญเงิน

ประเภทท่ารำบุคคลหญิงระดับพื้นฐาน ได้แก่

นาวสาวศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญทอง

Ms.Chen Lin คณะบริหารธุรกิจ International Program ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญเงิน

ประเภทท่ารำทีมชาย

นายชิตพล ไชยศิริสุโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้เหรียญทอง

นายติณณภพ อัศวรังติคุณ คณะบัญชี ชั้นปีที่ 4

นายอมรเมษ การุณยธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นายสุพิต เชี่ยวพิมลพร คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เหรียญทองแดง

นายอัครวินทร์ บุญเพิ่มพูล คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นายฐานิศร์ นิยมประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ประเภทท่ารำทีมหญิง

นางสาวนัทธมน ปานกล่ำ คณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญเงิน

นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณฑ์ เจียมจิระพร คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวกมลพัฒน์ ศิริล้น คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

นาวสาวศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญทองแดง

Ms. Chen Lin คณะบริหารธุรกิจ International Program ชั้นปีที่ 3

นางสาวกนกพร ดอนสำราญ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

ประเภทต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 48 กก.

นาวสาวศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เหรียญทองแดง

ประเภทต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก.

นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณฑ์ เจียมจิระพร คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เหรียญทองแดง.

ประเภทต่อสู้บุคคลชายรุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก.

นายติณณภพ อัศวรังติคุณ คณะบัญชี ชั้นปีที่ 4 ได้เหรียญเงิน

ประมวลภาพ " ยอดนักคาราเต้โด "


Monday, April 20, 2009

Friday, January 30, 2009

Huamark Games 2009 Highlight Kumite 1

Highlight Kumite แมน, ก้อง, บัว, จิ๋ว, กิ๊บ
ในการแข่งขันีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์

Sunday, January 25, 2009

UTCC Men's Team Kata Champion, Huamark Games 2009

ติน จิ๋ว แมน
เหรียญทองท่ารำทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36
หัวหมากเกมส์ ม.รามคำแหง

Saturday, January 24, 2009

UTCC Kata Team Female Huamark Games

หญิง กิ๊บ บัว นักกีฬาท่ารำทีมหญิง ม.หอการค้าไทย
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ ม.รามคำแหง

Friday, January 23, 2009

บันทึกภาพความทรงจำ 3 ปี UTCC Karate

รวมภาพกิจกรรมของชมรมคาราเต้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2548 ถึงเดือนมกราคม 2551
(ลืมใส่รูปรับน้อง 2550)

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://picasaweb.google.co.th/utcckarate

Saturday, January 10, 2009

เหรียญทองเหรียญแรกจ้า


ประเดิมแล้วครับ ชมรมฯ เรา ทำได้จริงๆ
ได้เหรียญทองท่ารำทีมชาย ซึ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของหอการค้าฯ อีกด้วย
โดยเป็นการเข้าชิงชนะเลิศเป็นปีที่สองติดต่อกัน
หลังจากปีที่แล้วทำได้เพียงแค่เหรียญเงิน

ซึ่งทำให้ชมรมคาราเต้เป็นชมรมเดียวที่ได้เหรียญทอง
โดยไม่มีนักกีฬาทุนแม้แต่คนเดียว


Thursday, January 08, 2009

ไหว้แม่ไทรก่อนเข้าที่พัก


กองกีฬาได้จัดให้มีการไหว้แม่ไทรและรับพรจากอาจารย์ก่อนเข้าที่พัก