Monday, September 07, 2009

รับสมัครนักกีฬาคาราเต้

ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย ต้องการรับสมัครนักกีฬา
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

โดยมีรุ่นที่ต้องการดังนี้

ต่อสู้บุคคลชาย
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักเกิน 75 ก.ก.
 • รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก
ต่อสู้บุคคลหญิง
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ก.ก.
 • รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก
ติดต่อได้ที่ พี่กิ๊บ 086-225-4242