Sunday, April 02, 2006

การซ้อมช่วง Summer

มีพี่หมิ่น พี่ม้ง พี่นก พี่เอก พี่เอส มาช่วยฝึกซ้อมให้ด้วยครับ
พี่ ๆ จะเข้าทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 น. ครับ
Posted by Picasa