Saturday, January 19, 2008

รับรางวัลในงาน Sports Party 2008

Sports Party 2008
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน และขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

Thursday, January 17, 2008

เริ่มซ้อมแล้ว

ซ้อม Jan 2008


ใครจะสอบสายให้รีบมาซ้อมด่วน สอบประมาณกลางเดือนหน้าครับ

ซ้อมเวลาเดิม 17.00-20.00 น. จันทร์ถึงศุกร์

Saturday, January 12, 2008

Kumite Women Open Walailak Gamesน้องกิ๊ป กนกพร ดอนสำราญ ม.หอการค้าไทย VS ญานิศา ต่อรัตนวัฒนา(ปุ๊ย) ม.เกษตรศาสตร์ ดีกรีเหรียญทอง SEA Games 2 สมัย ในรอบรองชนะเลิศ ต่อสู้บุคคลหญิง ไม่จำกัดน้ำหนัก

Wednesday, January 09, 2008

สรุปผลงานของนักกีฬาคาราเต้ ม.หอการค้าไทย


  • 1 เหรียญเงิน Kata ทีมชาย
  • 1 เหรียญทองแดง Kumite -60 kg

Walailak Games Album

Monday, January 07, 2008

เหรียญแรกของหอการค้า


ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย ได้รับเหรัยญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35 จากประเภทท่ารำบุคคลชาย และนับเป็นเหรียญประเดิมเหรียญแรกของ ม.หอการค้าไทย อีกด้วย