Saturday, July 15, 2006

คาราเต้อุดมศึกษาครั้งที่ 8หนึ่งเหรียญทอง หกเหรียญทองแดง

Album

Tuesday, July 04, 2006

อ.ไสว เสรีสุขสันต์

อ.ไสว เสรีสุขสันต์คาราเต้หอการค้า
อบรม


อ.ไสว เสรีสุขสันต์ (4 DAN)

เริ่มสอนคาราเต้ที่หอการค้าเมื่อยี่สิบปีก่อน
ได้ผลิตนักกีฬาคาราเต้จำนวนมากให้กับชมรม
และจัดเป็นโค้ชคุมิเต้ที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง