Tuesday, February 26, 2008

รับสมัครนักกีฬาทุน คาราเต้โด

จาก Walailak Games

กองการกีฬา ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551
  • สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ 29-30 มีนาคม 2551
  • ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ 1 เมษายน 2551
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 10 เมษายน 2551
สอบถามรายละเอียดที่ กองกีฬา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 6 ชั้น 2
โทร. 02-697-6930-1 โทรสาร. 02-275- 2216
Download เอกสาร

หมายเหตุ กีฬาคาราเต้โดไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแต่สามารถสมัครได้

รายละเอียดเพิ่มเติม