Wednesday, August 16, 2006

เข้าค่ายโกจูไกปีนี้น้อง ๆ ไปกันเอง รวมแล้วก็เยอะกว่าปีที่แล้ว แต่สายขาวไปน้อยกว่าเดิม ยังไงก็พยายามเข้านะ
เพราะปีนี้ต้องสร้างสายเขียวให้ได้อย่างน้อยสี่คน สายเหลืองหกคน สายฟ้าสองคน และสายน้าตาลอีกสี่คน แล้วชมรมเราก็จะกลับมามีมาตรฐานเหมือนเดิม

Album