Saturday, August 23, 2008

สอบสาย วันที่ 23 สิงหาคม 2551

สอบสาย Aug 2008

วันนี้ชมรมพาสายขาวไปดูสอบสาย และสายสีไปสอบเลื่อนสายโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • พี่ติน ขึ้นสายดำ
  • พี่จิ๋ว ขึ้นสายน้ำตาล
  • พี่บัว, พี่ผีเสื้อ, พี่กิ๊บ ขึ้นสายเขียว

รวม 5 คน ซึ่งคาดว่าจะสอบผ่านกันทุกคน

น้องๆ รุ่น 36 จะได้สอบครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2551 นะครับ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยNo comments: