Friday, August 10, 2007

ชมรมของเราน่าอยู่

ช่วงนี้หน้าชมรมของเราสะอาดขึ้นผิดหูผิดตามาก ๆ เริ่มจากชมรมข้าง ๆ (ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความสะอาด ทำให้ชมรมเราต้องรีบทำด้วย ยิ่งตอนนี้ มหาวิทยาลัยของเรากำลังจัดโครงการประกวด 5 ส. อยู่ด้วย เลยถือโอกาสเข้าประกวดซะเลย (คงได้แต่ข่างนอกมั้ง) ก็ขอขอบคุณชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน และน้่อง ๆ ชมรมเรานะครับ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเราน่าอยู่ขึ้นเยอะ


หน้าห้องชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน


โต๊ะของชมรมคาราเต้


หน้าชมรมคาราเต้


ด้านข้างชมรม
Posted by Picasa

No comments: