Monday, December 20, 2010

Asean University Games 2010
ผลการแข่งขันคาราเต้กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
  • ทิพวัลย์ คำศรี 1 เหรียญทอง
  • วีรยา สิทธิ์สุกใส 1 เหรียญทองแดง
  • ติณณภพ อัศวรังติคุณ 1 เหรียญทองแดง

No comments: