Monday, December 13, 2010

Chonburi Games 2010ผลการแข่งขันคาราเต้กีฬาแห่งชาติ ปี 2553
นักศึกษา ม.หอการค้าไทย

  • น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญทองแดง
  • น.ส.กนกพร ดอนสำราญ 1 เงิน

No comments: